Fluids logo

Nestemäärien etämittaus – Fluids

Mittaus- ja seurantajärjestelmä kaikille nesteille

Ennustaa nestetäydennyksen tai tyhjentämisen tarpeen

Fluids järjestelmä kerää dataa nestemääristä, täytöstä ja kulutuksesta. Datan perustella Fluids ennustaa täydennyksen tai tyhjentämisen tarpeen.

Kulutuksen helppo etäseuranta säästää aikaa ja rahaa. Täydennystilaukset lähtevät oikein ja ajallaan.

Fluids etämittaus ja -seuranta soveltuu suurille ja pienille nestemäärille. Fluids toimii riippumatta nestesäiliön tilavuudesta tai nesteen tiheydestä.

Fluids etäseuranta lisää turvallisuutta vaarallisten ja herkästi syttyvien nesteiden mittaukseen.

Fluids, keskusyksikkö

Reaaliaikaisen varastonhallinnan hyödyt

Fluids etämittausjärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen varastonhallinnan.

Jatkuvalla kulutuksen seurannalla voidaan pienentää välivarastoja ja varmistaa oikea-aikaiset toimitukset.

Järjestelmä lähettää hälytysviestin, kun varastoidun nesteen määrä alittaa tai ylittää asetetun raja-arvon.

Mittalaite voidaan asettaa lähettämään hälytyksen vuodon sattuessa.

Eri toimipisteiden nesteseuranta helposti nähtävissä yhdessä järjestelmässä

Tietoturva

Fluids portaalin sisäänrakennetut tietoturvaominaisuudet turvaavat datasi.

Käyttäjille on määritelty roolit ja käyttöoikeudet on rajattu niiden mukaisesti.
Nesteiden toimittajat eivät pääse näkemään toistensa tuotteisiin ja toimituksiin liittyvää dataa.

Käyttäjien tilit ovat salasanalla suojattuja ja https-suojattu yhteys takaa etteivät salasanat vaarannu. Yhteys laitteista on suojattu laitekohtaisilla sertifikaateilla. Jokaisella laitteella on oma uniikki salausavaimensa.

IoT yhteys laitteelta pilvipalveluun ja takaisin kulkee Transport Layer Securitya (TLS) pitkin.