Kustannustehokas IoT-ratkaisu nesteiden varastohallintaan ja tilausten automatisointiin


01

prolevels

ProLevels Oy on suomalainen yritys joka valmistaa nestemäärän ja nestepintatason mittaamiseen tarkoitettua järjestelmää. Kotimaisesti valmistetulla tuotteella voidaan siirtää reaaliajassa nesteen kulutustiedot ProLevels Portaaliin.

02

mittaus

ProLevelsin avulla voidaan seurata niin suuria kuin pieniäkin määriä nestettä ja pitkän kantavuuden ansiosta voidaan mitata myös vaarallisia ja herkästi syttyviä nesteitä. Säiliön tilavuudella tai nesteen tiheydellä ei ole merkitystä. Historiadatasta voidaan seurata mitattavan aineen kulutuksen kehitystä ja ennustaa täytön tarve.

03

hyödyt

ProLevels mahdollistaa reaaliaikaisen varastonhallinnan. Jatkuvalla kulutuksen seurannalla voidaan pienentää välivarastoja ja varmistaa oikea-aikaiset toimitukset. Järjestelmä lähettää hälytysviestin kun varastoidun nesteen määrä alittaa tai ylittää asetetun raja-arvon. Mittalaite voidaan asettaa lähettämään hälytyksen vuodon sattuessa.

04

tietoturva

ProLevels Portaali käyttää Amazon Web Services (AWS) palvelun sisäänrakennettuja tietoturvaominaisuuksia. Käyttäjille on määritelty roolit ja käyttöoikeudet on rajattu niiden mukaisesti. Eri nesteiden toimittajat eivät pääse näkemään kilpailijan tuotteita.

Käyttäjien tilit ovat salasanalla suojattuja ja https suojattu yhteys takaa etteivät salasanat vaarannu.

Yhteys laitteista AWS-pilveen on suojattu laitekohtaisilla X.509 sertifikaateilla. Jokaisella laitteella on oma uniikki salausavaimensa.
IoT yhteys laitteelta AWS pilvipalveluun ja takaisin kulkee Transport Layer Securitya (TLS) pitkin. AWS vastaan tietojen salaamisesta pilvipalvelun sisällä.

Jari Suhonen
Partner

Jukka Lakkonen
CEO